Fugle

Opdateret pr. 31.12.21.

Billederne af fugle er delt op i tre kateggorier.

Fugle R = Rovfugle

Fugle V = Fugle med tilknytning til vand/vådområder. Dog er sangere og lignende småfugle

               lagt under Fugle A.

Fugle A = Andre fugle

I nogle af kategorierne kan der være flere sider for at lette gennemsynet. Fuglene er lagt i alfabetisk orden efter det fælles "efternavn" som f.eks. spurv, sanger eller mejse, selvom det ikke altid passer med slægtskabet.

Desuden er der flere separate sider med særlige baggrunde.

Se de andre sider her: