Ølsemagle Revle (Køge), Odden (Stevns)

Storm og stormfloden 20. - 21.10.23 forårsagede en del ravage begge steder. Lidt af det kan ses på nogle af disse billeder, som er taget 23.10.23. Der var da heldigvis og ubeskadigede steder.